Đăng ký gói 4G Mobifone

Đăng ký gói 4G

GÓI CƯỚC
GIÁ CƯỚC
DUNG LƯỢNG
CÚ PHÁP
HD70
70K/ tháng
3,8 GB
DK  HD70  0785006789 gửi 909
 ĐĂNG KÝ 
HD90
90K/ tháng
5,5 GB
DK  HD90  0785006789 gửi 909
 ĐĂNG KÝ 
HD120
120K/ tháng
8,8 GB
DK  HD120  0785006789 gửi 909
 ĐĂNG KÝ 
HD200
200K/ tháng
16,5 GB
DK  HD200  0785006789 gửi 909
 ĐĂNG KÝ 
HD300
300K/ tháng
33 GB
DK  HD300  0785006789 gửi 909
 ĐĂNG KÝ 
HD400
400K/ tháng
44 GB
DK  HD400  0785006789 gửi 909
 ĐĂNG KÝ 
HD500
500K/ tháng
55 GB
DK  HD500  0785006789 gửi 909
 ĐĂNG KÝ 


Bài viết cùng chuyên mục